Wat moeten we met de afdeling?

R: Ha Marije, laten we het deze keer hebben over de toekomst van de communicatie-afdeling. Een hot issue, ook groot onderwerp tijdens het komende Communicatie Congres. Want terwijl om het hardst klinkt dat ‘de organisatie communicatiever moet worden’ staan veel afdelingen zwaar onder druk. Hetzij door bezuinigingen of doordat ze onvoldoende hun toegevoegde waarde tonen, of een combinatie van beide. Vandaar dat wij hier en daar wel eens roepen: “Hef de communicatie-afdeling eerst maar eens op om de toegevoegde waarde te (her)ontdekken.” Een stelling die tijdens het Logeion-congres nogal verdeelde reacties opriep (een halve zaal voor en een halve zaal tegen). Dus eh… hoe kijk jij daar tegenaan? Heeft de communicatie-afdeling nog toekomst? Lees verder

De toekomst van de afdeling Communicatie

De opinieleiders in ons vakgebied zeggen allemaal ongeveer hetzelfde. De kern van de communicatieprofessie wordt het managen van conversaties en het in verbinding brengen en houden van de organisatie en de omgeving. Je struikelt over ronkende volzinnen over het belang van de strategische communicatiefunctie en de regierol, die communicatie op zich moet nemen. Maar wat betekent dat nu concreet in de praktijk? Welke communicatieprofessionals hebben straks nog een baan? Bestaat hun afdeling überhaupt nog? En hoe verhoudt die zich met andere afdelingen in de organisatie? In dit artikel een verkenning van de impact van online communicatie en social media op competenties, functies en de organisatie van de communicatie-afdeling. Lees verder