Hoe goed luisteren gemeenten al (online)?

Gemeenten geven aan steeds beter te luisteren naar gesprekken en berichten op online media. Tegelijkertijd vormen deze zeer beperkt input voor beleidsvorming. En gemeenten scoren zichzelf laag op het inzetten van sociale media bij beleidsparticipatie en co-creatie. Dit (onthutsende) beeld komt naar voren uit een onderzoek van David Kok en Gemeentebuzz.nl voor het boek Sociale gemeenten. Aanleiding om David te vragen hoe het nu staat met luisteren in gemeenteland en welke tips hij ons kan geven. Een verslag van een geanimeerd gesprek via Skype. Lees verder

Wat moeten we met de afdeling?

R: Ha Marije, laten we het deze keer hebben over de toekomst van de communicatie-afdeling. Een hot issue, ook groot onderwerp tijdens het komende Communicatie Congres. Want terwijl om het hardst klinkt dat ‘de organisatie communicatiever moet worden’ staan veel afdelingen zwaar onder druk. Hetzij door bezuinigingen of doordat ze onvoldoende hun toegevoegde waarde tonen, of een combinatie van beide. Vandaar dat wij hier en daar wel eens roepen: “Hef de communicatie-afdeling eerst maar eens op om de toegevoegde waarde te (her)ontdekken.” Een stelling die tijdens het Logeion-congres nogal verdeelde reacties opriep (een halve zaal voor en een halve zaal tegen). Dus eh… hoe kijk jij daar tegenaan? Heeft de communicatie-afdeling nog toekomst? Lees verder