Terugblik op betekenisvolle tweede bijeenkomst #dncp

Op 17 juni 2014 troffen ‘de #dncp-ers’ elkaar in de prachtige Melkfabriek van Dudok Wonen in Hilversum. Deze bijeenkomst stond in het teken van luisteren en duiden. Alexander Bunt van Dudok Wonen nam ons – letterlijk – mee op een dialoogwandeling. En Aart Paardekooper vertelde over zijn ervaringen als issuespecialist – al moest hij daarvoor wel een brandmelding en korte ontruiming van het pand doorstaan. Marije en Renata chatten over hoe zij de middag hebben beleefd!

R: Ha Marije, ben je daar?

M: Ja, daar ben ik eindelijk – zitten we nu naast elkaar in de trein haha :) Op weg naar Baarn voor de dag van communicatieprofs van Economische Zaken en diensten daaromheen – maar daarover later wellicht meer! Nu wil ik het met je hebben over afgelopen dinsdag, de tweede bijeenkomst van het netwerk #dncp!

Bijeenkomst #dncp 17 juni 2014

R: Het is heel raar om naast elkaar te zitten chatten, haha! Normaal gesproken zien we elkaar niet ;-) Enfin, afgelopen dinsdag. Ja, dat was een bijzondere bijeenkomst. Prachtige locatie, een wandeling en een brandalarm. Kort samengevat. Nee, zonder dollen, ik vond met name de dialoogwandeling een grote verrassing. Heel mooi om te zien wat het met je luisterhouding doet als je naast elkaar loopt. Jij hebt meegedaan, hoe was het voor jou?

M: Mooi en lastig! Voor wie niet weet wat het is: met een dialoogwandeling ga je een tijd lang wandelen, terwijl de een praat en de ander alleen maar luistert en verdiepende of verbredende vragen stelt. We kregen daarvoor een aantal suggesties voor open vragen. Ik heb bijvoorbeeld aan mijn dialoogpartner gevraagd: waarmee zou je moeten stoppen om te bereiken wat je wilt. Vond ik een leuke! En de bedoeling is dat je dan als vragensteller geen oordeel, geen mening, geen discussie doet; het gaat alleen over de degene die vertelt en het pad dat diegene kiest, wandel je af. We hebben dat dinsdag 10 minuten elk gedaan – en dat was te kort :-) maar wel boeiend om te zien welk effect dat al had.

Tweet #dncp 17 juni 2014

M: Ik merkte dat ik zelf het vragen stellen leuker en fijner vond dan het praten – raar he, Renaat? – en wat ik lastig vond aan het vragen stellen, was dat je echt je best moet doen om niet je eigen gedachten en ideeën mee te laten vibreren :)

Bijeenkomst #dncp 17 juni 2014R:  Volgens mij was het voor iedereen prettig om eens te ervaren wat het met je doet als je de tijd neemt om te luisteren en vragen te stellen. Dat effect is voor iedereen anders. Ik vond de reactie van Stefan heel mooi. Hij zei dat het heel fijn is als iemand gewoon eens 10 minuten naar je luistert. Goed om voor ogen te houden als je in je organisatie bezig bent de omslag te maken van een zendende naar een communicatieve organisatie.

M: Het verhaal van Alexander Bunt van Dudok Wonen (daar waren we ook te gast, heeeeeeel mooie plek, die Melkfabriek in Hilversum!) was ook fijn erbij. HIj leidde deze dialoogwandeling kort in en dat gaf wat meer bodem onder dat ‘luisteren’. We hebben in ons whitepaper al iets geschreven over de vier manieren van luisteren van Theorie U van Otto Scharmer, daar zijn ze bij Dudok ook mee aan het werk. De dialoogwandeling is daar een vorm in. Vorm geven aan de mogelijkheid om te luisteren, is heel wezenlijk. In de normale werksfeer is niet altijd ruimte voor echt luisteren, immers. Druk, vergaderen om besluiten te nemen, veel zelf doen, alles per mail, noem maar op. Communicatieprofessionals die de organisatie willen helpen om een communicatieve organisatie te worden, zouden zich veel meer moeten bemoeien met die vormen om dat ook te kunnen doen. Eerst intern, maar natuurlijk ook met buiten. Daar was deze wandeling een mooi voorbeeld van: in 20 minuten verander al je iets wezenlijks in de relatie en dus in de organisatie.

Titeldia bijeenkomst #dncp 17 juni 2014

R: Ik vond het voorbeeld dat Alexander noemde over toepassing van Theorie U ook heel sterk. Dudok heeft medewerkers uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van de wooncarriere van huurders in het Wooncarrierelab. Onafhankelijk van functie en puur op basis van eigen interesse en toegevoegde waarde, vanuit intrinsieke waarde dus. Veertig medewerkers stapten in. Alexander vertelde dat de opbrengst was dat er oprechte belangstelling was voor ieders inbreng en een grote verbondenheid met de missie van de organisatie. Dat past heel mooi bij ons pleidooi vanuit #dncp om sterker te verbinden met het primaire proces. En niet al te vast te houden aan functies en wat je vanuit die functie wel en niet ‘mag’.

20140617_150056

M: En wat ik leuk vond, was dat Alexander heel open was over zijn initiële scepsis over Theorie U. Hij vond het maar zweverig :) Maar zelfs knalblauwe mannen blijken het best fijn te vinden als ze samenwerken in een team waar je niet hoeft te doen alsof je het allemaal weet, maar waarmee je samen op onderzoek kunt naar oplossingen!

Tweet #dncp 17 juni 2014R: En na het luisteren komt duiden, vandaar dat we Aart Paardekooper van HowAboutYou hadden gevraagd over zijn ervaringen als issue- en reputatiemanager te vertellen. Wat ik het meest interessant aan zijn verhaal vond, is hoe belangrijk het is je primaire proces aan te passen aan je belofte. Bijvoorbeeld: de wethouder roept op om afval te scheiden, zodat de afvalverwerking goedkoper wordt. Maar de rekening die inwoners krijgen is hoger (en ze gaan vervolgens los op social media natuurlijk)! Hoe komt dat? Nou, de verantwoordelijke dienst neemt het tarief van vorig jaar, doet daar de inflatie bovenop en verstuurt de rekening vooraf… Zo werd de wethouder een ‘lonesome cowboy’ die alleen door de stad galoppeerde. Dit voorbeeld past dus helemaal bij wat het betekent als je echt een communicatieve organisatie wilt zijn. Met die rekening voor de inwoners is het uiteindelijk goed gekomen, maar met de wethouder niet…

Tweet #dncp 17 juni 2014

M: Ik had veel aan een heel simpel schemaatje uit zijn verhaal: kom van tamtam tot issues (en daarna tot reputatie). Aart liet dan met name zien hoe je dat kunt doen door online monitoren, Maar ik wil het meteen wel wat breder zien: dat ‘tamtam’ is wat ik vaak ‘nieuwsgierig afdalen’ noem, naar wat er werkelijk gaande is. Want was het maar altijd tamtam, soms is het alleen maar heel zachtjes fluisteren, of zijn er alleen maar sporen te zien :-) Dat kun je doen door monitoren, door gesprekken te organiseren, door ter plekke te kijken. En de issues daaruit halen, moet je doen door samen met mensen van het primaire proces (en als het even kan ook mensen van buiten je organisatie) te reflecteren op wat je ziet, waar je rode draden kunt spinnen en natuurlijk: wat je dan, vandaag, gegeven die context, wilt gaat doen.

En daar sloot het weer mooi aan op het verhaal van Alexander: maak momenten waarop je gezamenlijk kunt bekijken wat er aan de hand is, en wat je nu zou kunnen gaan doen. Die momenten maken, daar vormen voor zoeken, dat kan bij uitstek de rol van de nieuwe communicatieprofessional zijn.

R: Op naar de volgende keer?

M: Jaaah! Zullen we dan nu maar meteen vertellen dat het in plaats van de twee geplande bijeenkomsten een wat groter opgetuigd event wordt? We zijn nog aan het kijken naar een datum, meer nieuws volgt zo snel mogelijk!

R: Tot slot nog even de nodige linkjes:

Tweet #dncp 17 juni 2014

2 reacties op “Terugblik op betekenisvolle tweede bijeenkomst #dncp

  1. Bedankt voor alweer een goede bijeenkomst! Voor mij was de kern van deze middag: inzoomen op professionele intuïtie (degene die deze term heeft verzonnen, verdient ook een medaille of – waarom ook niet – een cup ;-).

  2. Dank voor een inspirerende middag waarin wederom bevestigd is dat de Dalai Lama gelijk heeft: ‘When you talk, you’re only repeating what you already know. But when you listen you may learn something new’!